Q

Vietnam Australian International School - ADVERTISING PHOTOSHOOT

SERVICES UTILIZED

  • Creative Concepting & Strategic Planning
  • Photography Service
  • Digital Retouching

Chụp Ảnh Quảng cáo Photobank 2015 cho Trường tiểu học Quốc tế Việt úc

MAKI Co.,Ltd. cùng với ekip cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng bao gồm: Lên ý tưởng Chụp Ảnh, Photography Chuyên Nghiệp, Retouching. Bàn giao hình ảnh cuối cùng dùng để sử dụng vào in ấn brochure và update website.