MAKI Co.,Ltd.

Office: 05.02 TS2, The Tresor 39 Ben Van Don, Ward 12, District 4, HCMC, Vietnam

Studio: 231/42 Duong Ba Trac, Ward 1, District 8, HCMC, Vietnam

☎ (028)62949798 

✆ 0913990998 (for Vietnamese)

✆ 0989893300 (for English)

Email: info@maki.vn

Công ty TNHH MAKI

VP: 05.02 TS2, The Tresor 39 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, Việt Nam

Studio: 231/42 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM, Việt Nam

☎ (028)62949798

✆ 0913990998

✆ 0989893300 for English

Email: info@maki.vn

 
chupanhsanpham-makistudio.jpg

MAKI Studio chỉ cách Quận 1, Quận 5, Quận 4 khoảng 500m, thông qua hướng cầu NGUYỄN VĂN CỪ

> Từ cầu Nguyễn Văn Cừ đi về hướng khu Trung Sơn, vào hẻm 231 bên tay trái

>  Hoặc gặp đèn giao thông, rẽ trái, có hẻm xe tải 61T đối diện trường tiểu học Nguyễn Trực, vào hẻm 50m

- Và cách Quận 7 khoảng 800m thông qua cầu Him Lam (Khu Sunrise City - siêu thị Lotte Mart và Khu Trung Sơn)

It only takes 500m to Maki Studio from District 1, District 5, District 4 through direction Nguyen Van Cu bridge

> From Nguyen Van Cu bridge toward Trung Son residental, on the left-hand 231 alley

> Or see traffic lights, turn left, there's 61T truck alley opposite the primary school Nguyen Truc, keep going 50m

- And it takes 800m to District 7 through Him Lam bridge (Sunrise City - Lotte Mart supermarket and Trung Son residental)