Chup-anh-quang-cao-topcake.jpg

Chụp Ảnh Quảng Cáo

TOPCAKE - TET 2016 KEY VISUAL - ADVERTISING Photography

topcake-logo.jpg

SERVICES UTILIZED

  • Photography Service
  • Digital Retouching

Chụp Ảnh KEY VISUAL cho Quảng cáo Tết 2016 của nhãn hiệu TOPCAKE

MAKI Co.,Ltd. cùng với ekip cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng bao gồm: Photography Chuyên Nghiệp, Retouching. Bàn giao hình ảnh cuối cùng dùng để sử dụng vào in ấn brochure và quảng cáo.