MAK_8091.jpg

Chụp Ảnh Profile Công ty

Hyalual VIETNAM - ADVERTISING PHOTOGRAPHY

1908002_515976795191928_242327663131575448_n.png

SERVICES UTILIZED

  • Creative Concepting & Strategic Planning
  • Photography Service
  • Digital Retouching

Chụp Ảnh Quảng Cáo Profile cho SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn

MAKI Co.,Ltd. cùng với ekip cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng bao gồm: Lên kịch bản chụp ảnh theo yêu cầu khách hàng, Chụp ảnh Profile chuyên nghiệp và Stylist hỗ trợ suốt buổi chụp ảnh.
Cung cấp dịch vụ phần hậu kỳ bao gồm: chỉnh sửa hình ảnh