landing7.jpg

PRODUCT PHOTOGRAPHY REQUIREMENTS

Please full fill the form below to describe your requirements to get our quotation.

Sau khi hoàn thành form yêu cầu chi tiết, quý khách nhất SEND để bộ phận báo giá của MAKI hiểu rõ hơn yêu cầu và có thể cung cấp báo giá chính xác nhất.


Name *
Name
http://
Photography Stylist
Shooting date
Shooting date
Ngày chụp
Purpose Using These Photos *
Mục đích sử dụng những hình ảnh này
Ngân sách cho dự án
Link hình ảnh minh hoạ yêu cầu mà quý khách mong muốn thực hiện
http://
http://
http://