Q

GUARDIAN - ADVERTISING PHOTOSHOOT

SERVICES UTILIZED

  • Creative Concepting & Strategic Planning
  • Photography Service
  • Talens Casting
  • Make-up & Stylist
  • Digital Retouching

Chụp Ảnh Quảng cáo cho hệ thống Siêu thị GUARDIAN

MAKI Co.,Ltd. cùng với ekip cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng bao gồm: Lên ý tưởng Chụp Ảnh, tìm kiếm người mẫu, Photography Chuyên Nghiệp, Retouching. Bàn giao hình ảnh cuối cùng dùng để sử dụng vào in ấn brochure và update website.