Q

Chụp Ảnh Quảng Cáo

AXON ACTIVE VIETNAM  - Profile Photography

SERVICES UTILIZED

  • Creative Concepting & Strategic Planning
  • Photography Service
  • Digital Retouching

Chụp Ảnh Profile cho Công ty AXON Active Vietnam.

MAKI Co.,Ltd. cùng với ekip cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng bao gồm: Photography Chuyên Nghiệp, Retouching. Bàn giao hình ảnh cuối cùng dùng để sử dụng vào in ấn brochure và update website.